یادداشتهای مفید زندگی
ارجاع...

به 
 مراجعه کنید

تسلیت شهادت!!!
معرفی کتاب (روحانیت و حکومت درافغانستان(2))

 نویسنده از جمله موانع داخلی حضور روحانیت را عملکرد احزاب جهادی و گروههای دین ستیز بیان نموده است و همچنین به روحانی نماها و‌تحجرگراها نیز به عنوان مانع اشاره نموده است
دراین بخش از کتاب با عنوان آگاهی ملت آمده است :‌مردم افغانستان با وحدت ، همدلی وبرادری ، به دور از مسائل قومی ، حزبی و گروهی ، درراستای سازماندهی جامعه و قانون مندی آن ،‌ قدم های بسیار مهم و موفقیت آمیز را برداشته است . دراین مقطع از تاریخ کشور ،‌آگاهی وبیداری بیش از پیش مردم برای حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشور لازم است . مردم باید هوشیار ومراقب باشند که مبادا به بهانه باز سازی ، افغانستان بار دیگر قربانی توطئه گردد ،‌توطئه ای که خود افغانها زمینه سازآن باشند . 
معرفی کتاب (روحانیت و حکومت درافغانستان(1))

مبارزه با استعماران خارجی ، روحانیت در مقابله با استبداد داخلی ، فعالیت های فرهنگی ودینی روحانیت و زمینه ها وبستر موجود نویسنده در خصوص مبارزه روحانیت با استعمارگران خارجی به این مطالب پرداخته است :‌ مبارزه روحانیت با استکبار غرب و مبارزه با استکبار شرق در باره مبارزه روحانیت با استکبار غرب به : ‌نیرنگ انگلیسیها ،‌اعلان جهاد روحانیت ، ‌مبارزه همه جانبه با فتوای روحانیت ، روحانیت راستین و دشمن زبون و جنگ استقلال ونقش تأثیر گذار روحانیت اشاره نموده ودر خصوص مبارزه با استکبار شرق به مطالبی درباره تجاوز روس و حکم جهاد روحانیت ، روحانیت پایه گذار انقلاب وروحانیت و تشکیل احزاب جهادی اشاره نموده است . 

معرفی کتاب (انقلاب اسلامی ایران)

در فصل چهارم ریشه های تاریخی انقلاب اسلامی را مطرح ساخته است ودر آن از نهضت سید جمال در مصر ،‌شیخ محمد عبده ، شیخ عبدالرحمان کواکبی ،و حسن البنا یاد کرده است 
 نویسنده در فصل پنجم کتاب مروری دارد بر شرائط سیاسی ، اجتماعی قرن اخیر ایران ودرآن  از رویارویی روحانیت با سلطنت ناصرالدین شاه ، جنبش تنباکو ،‌نهضت سردار جنگل ،‌قیام خیابانی  در تبریز  ودیکتاتوری شاه و سلطه امریکا سخن گفته است 

معرفی کتاب

برخی از عناوین این کتاب ازاین قراراست : اشاره ای کوتاه به سرگذشت ثقلین یعنی قرآن وعترت ،‌تجلیل از ملت بزرگ ایران و توصیه به پایداری در راه هدف ، این وصیت نامه اختصاص به ملت ایران ندارد ، نقش تأییدات غیبی الهی در پیروزی انقلاب اسلامی و تحقق همه ابعاد اسلامی و تأمین کننده سعادت دنیا وآخرت
دراین بخش امام می فرمایند:‌من اکنون به ملتهای شریف ستمدیده توصیه می کنم ‌ که از راه مستقیم الهی که نه به شرق ونه به غرب وابسته است بلکه به صراطی که خداوند به آنها نصیب فرموده است محکم واستوارومتعهد وپایدار پایبند باشند ... امام ادامه می دهند : وآنچه لازم است تذکر دهم آن است که وصیت سیاسی _ الهی اینجانب اختصاص به ملت عظیم الشأن ایران ندارد بلکه توصیه به جمیع ملل اسلامی و مظلومان جهان از هر ملت و مذهب است 

همچنین در خصوص انقلاب سفید در کتاب آمده است :‌امریکا رژیمهای دست نشانده و وابسته به خود را واداشت که به منظورپیشگیری از جنبش های ملی و ضد امریکایی اصلاحاتی را در کشورهای خود به مرحله اجرا بگذارند . جان اف کندی رئیس جمهور وقت امریکا پرده ازروی این توطئه برداشت و نقشه جدید امریکا برای سرکوبی جنبش های آزادیخواهانه در کشورهای عقب مانده را چنین برملا کرد : ‌پیمانهای نظامی نمی تواند به کشورهایی که بی عدالتی اجتماعی و هرج ومرج اقتصادی ،‌راه خرابکاری را درآنها باز کرده کمک نماید امریکا نمی تواند به مشکلات کشورهای کم رشد فقط از نظر نظامی توجه کند ... بدین ترتیب هدف خود را از به اجرا گذاشتن اصلاحاتی توسط رژیمهای دست نشانده خود جلوگیری از شکلگیری انقلابهای ازآدیخواهانه بیان نموددر پایان این بخش آمده است :‌انسان درقرآن به دوگونه متضاد توصیف شده است ازیک طرف به عنوان موجودی ضعیف ،بخیل ، ستمگر ، جاهل ناسپاس ، شیفته متاع دنیا ،‌طغیانگر، جدال کننده ، فخر فروش عجول ، مغرور و کم ظرفیت مورد نکوهش قرار گرفته است از سوی دیگر به عنوان موجودی برگزیده و گرامی معرفی شده که دارای روحی است ملکوتی ونفخه الهی که خدا آشنا وکمال طلب می باشد و استعداد تکامل ودرک علمی او به حدی است که فرشتگان الهی از رسیدن به آن مقام نا توانند و به همین جهت ملائکه مأمور می شوند دربرابر مقام شامخ او سجده کنند و سرانجام به عنوان خلیفه الهی تعریف شده است 

معرفی کتاب (اخلاق یهودی و تمدن غربی)

معرفی کتاب (اخلاق یهودی و تمدن غربی) 
درادامه این قسمت از کتاب آمده است : پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل کشور اسرائیل فعلی ،‌سران صهیونیسم تمام تلاش ونفوذ خود را بر امریکا متمرکز کردند . آنها معتقدند : رئیس جمهوران امریکا از طرف خداوند رسالت جهانی شدن دین یهود  ورسیدن به ارض موعود و زمینه سازی ظهورمنجی را بر عهده دارند . به عبارت دیگر یهودیان جهت تأمین منافع خود ،‌شرایط اقتصادی ،‌سیاسی ، اجتماعی  وفرهنگی آمریکا را مناسب تر از سایر کشورهای غربی ،‌تشخیص داده اند   

معرفی کتاب (اجماع از منظر نقد ونظر )
سخن محقق طوسی را در مورد قاعده لطف بیان می نماید که میفرماید :‌لطف آن است که بنده را به سوی طاعت نزدیک و از معصیت دور نماید وموجب جبرو اکراه نیز نشود نویسنده درادامه بعد از نقل قول محقق طوسی می گوید : بنابراین محقق طوسی بعثت پیامبران و نزول کتابهای آسمانی و نصب امام را جزو قاعده لطف می دانند  وتصریح بر وجوب ولزوم آن را از ناحیه خداوند تعالی می دانند


معرفی کتاب ....

درذیل مثلی دیگر با این طرح  این سؤال که هدف از مصائب وگرفتاریها چیست ؟ می گوید :‌شکی نیست که خدامی تواند مؤمنان را بدون این که دچارفشارهای داخلی و خارجی شوند ، بر دشمن پیروز گرداند ، می توان گفت که هدف امتحان است اما خداوند که از پیش همه چیز را می داند هدف از امتحان بندگانش این است که کمالات بالقوه افراد ،‌به مرحله فعلیت برسد چرا که اگر در بوته امتحان قرار نگیرند این کمالات به صورت دست نخورده پنهان می ماند از دیگر اهداف امتحان الهی شناساندن افراد به خود آنها و جامعه است درمقاله (مروری بر وجوه اقتصادی حکومت مهدی عج )می خوانیم :‌ به نظر می رسد اصلی ترین مسأله ای که درتلاش برای حاکمیتی جهانی از ناحیه امام مهدی ع دنبال می شود برپایی عدالت و محو ظلم باشد و چون به صورت منطقی مسأله اصلی مورد تعقیب خود را دروجوه مختلف مربوط به حکومت به نمایش می گذارد باید مسأله اصلی در اقتصاد سیاسی حکومت آن حضرت نیز عدالت وبرپایی آن از طریق محو زمینه هاو عوامل بازدارنده ای که ظلم و بی عدالتی در جامعه فراهم می سازند اعلام شود

یا ابن الحسن روحی فداک متی ترانی ونراک

تو که عصاره و چکیده خوبیها وکمالاتی

 

دیشب به یاد روی تو خون می گریستم

از من مپرس بی تو که چون می گریستم

ایکاش تا که بودی و می دیدی از غمت

معرفی کتاب (جهانی شدن و جهان اسلام (1))

در فصل دوم به موضوع راهکارهایی برای جهان اسلام  پرداخته شده است . دراین فصل مقاله دین وجهانی شدن ، چالشها و فرصتها نوشته دکتر محسن الویری ، اتحادیه امت اسلامی نوشته پرفیسر حمید مولانا ، الگوی جهانگردی مسلمانان در عصر جهانی سازی نوشته دکترمحمد هادی همایون ، مقاله وضعیت انسان مسلمان درجهان معاصر از دکتر مهدی محسنیان ،‌فقه وجهانی شدن از آقای احمد مبلغی و جهانی شدن ، فرهنگ جهانی و تجدید فرهنگ نوشته دکتر حسین پور احمدی آورده شده است  درمقاله اول این فصل که چالشها وفرصتهای جهانی شدن را مطرح نموده است ، فراهم آمدن فرصتی برای ارائه نظریه ای دین محوردرباره جهانی شدن ، فراهم آمدن ظرفیتی جهانی برای مخاطبان پیام دینی و ایجاد تحرک دراندیشه دینی و جنبشهای دینی از جمله فرصتهای پیش آمده برای دین در میدان جهانی شدن دانسته شده است .
   1       2       3       4       5       ...       50      >>