معرفی کتاب (دانشنامه احادیث پزشکی(2)) - یادداشتهای مفید زندگی
معرفی کتاب (دانشنامه احادیث پزشکی(2))

دراین بخش از کتاب در فصل اول فواید ظاهری کم خوری را سلامتی بدن ، شادابی چهره و طول عمر دانسته است و فایده های باطنی کم خوری را صفای اندیشه ، فروغ دل ، رهایی از شیطان و تقرب به درگاه خداوند دانسته است ودرمقابل زیانهای پرخوری را : کاهش تندرستی ، گندبویی ، آشفتگی خوابها ، کمی عبادت ، دوری از خداوند و تاریکی دل بیان داشته است

در روایتی از پیامبر عظیم الشأن اسلام خطاب به علی ع آمده است: ای علی ! ایستاده آب بخور که برای تو مایه قدرت افزون تر و سلامت بیشتر است و در روایتی از امام صادق ع آمده است:ایستاده آشامیدن آب در روز ، غذا را گوارا می سازد و ایستاده آشامیدن در شب ، زرداب می آورد

 
ــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسنده در خصوص  خربزه روایتی را از نبی اعظم اسلام نقل می کند که فرمود : برشما باد خربزه ؛ چرا که در آن ده ویژگی است : خوراک است ، نوشیدنی است ، شست و شودهنده است ، خوش بو کننده است، شکم را می شوید ، سردی مزاج را از میان  برمی دارد وپوست را تمیز می کند