سخاوت و گذشت - یادداشتهای مفید زندگی
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سخاوت و گذشت

قال علی علیه السلام
ما أحسن الجود مع الإعسار
(غررالحکم ص376) 
چو در تنگدستی سخا باشدت    رضا بر رضای خدا باشدت

چه خوش باشد این جود بخشندگی   خدایت بود یار ودر زندگی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما أحسن العفو مع الاقتدار
(غررالحکم ص246)
چو باشد تورا قدرت انتقام     بنه خنجر کینه را در نیام

ندانی گذشتت چه زیبا بود    خنک آن که این جا شکیبا بود