به بدی یاد نکردن مردگان - یادداشتهای مفید زندگی
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
به بدی یاد نکردن مردگان
قال علی ع
لا تذکر الموتى بسوء فکفى بذلک إثما
 (غررالحکم ص221)
مردگان را به بدی یاد مکن ؛ زیرا برای گناه همین بس است
به زشتی مکن یاد از آن که مرد       که او خوب و بد همره خویش برد
همینت کفایت کند بر گناه            به عیبت مکن نامه ات را سیاه