احترام به سالمندان - یادداشتهای مفید زندگی
احترام به سالمندان
پیامبر خدا (صلی الله علیه و‌آله): ‏ 
إنّ مِن إجلالی تَوقیرَ الشَّیخِ مِن اُمَّتی 
احترام به سالمندان امّت من ، احترام به من است . ‏ 
To respect the old people of my community is respecting me.
میزان الحکمه ، ح 9927 

دانشکده علوم حدیث
hadith.ac.ir