از صفات مومن - یادداشتهای مفید زندگی
از صفات مومن

امام صادق (علیه السلام):

المُؤمِنُ حَسَنُ المَعُونَةِ، خَفِیفُ المَؤُونَةِ، جَیِّدُ التَّدبِیرِ لِمَعِیشَتِهِ، لا یُلسَعُ مِن جُحرٍ مَرَّتَینِ.

مؤمن یاور خوبی است، کم هزینه است و زندگی اش را به خوبی تدبیر می‌کند
 و از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود
.

A Believer is a good aid, his living costs are low, and he thinks of his living costs much and is very careful.

الکافی، ج 3، ص 241

 

دانشکده علوم حدیث