ایستادگی در راه خدا - یادداشتهای مفید زندگی
ایستادگی در راه خدا
پیامبر خدا (صلی الله علیه و‌آله):
مَوقِفُ ساعَةٍ فی سَبیلَ اللهِ خَیرٌ مِن قِیامِ لَیلَةِ القَدرِ عِندَ الحَجَر الأسوَدِ.
یک ساعت ایستادگی در راه خدا، برتر است از عبادت کردن در شب قدر کنار حجر الاسود.
One hour of resistance for God’s sake is superior to praying beside Hajar -al -’Aswad at Ghadr night.

کنز العمّال 2/294

دانشکده علوم حدیث