معرفی کتاب(افکار ابن تیمیه در بوته نقد(1)) - یادداشتهای مفید زندگی
معرفی کتاب(افکار ابن تیمیه در بوته نقد(1))

ابن تیمیه از جمله دانشمند نماهایی است که ازنظر فکری و اندیشه در مقابل دو مکتب شیعه و اهل سنت قرار گرفته است برخلاف شیعه وسنی که ازمحبان ودوستان اهل بیت پیامبر هستند و علی وفاطمه وحسن وحسین علیهم السلام را دوست می دارند وبراساس روایات ثقه و صحیح که در منابع روایی دو طرف وارد شده ، دشمنی با علی ع را دشمنی با پیامبر ص می دانند ، فاطمه زهرا س را جگر گوشه نبی مکرم اسلام و حسن وحسین را دو سرور جوانان بهشتی می شمارند ابن تیمیه از سر کینه وعداوت به دشمنی با آل پیامبر برخاسته وبه طور مرموزی سعی در کم رنگ نشان دادن فضایل اهل بیت  و دشمنی با آن بزرگواران را دارد و در مقابل ، از شجره خبیثه اموی و به خصوص یزید سرسختانه دفاع می کند و برای یزید که حال وی برهمگان روشن است فضایل ومناقب می تراشد ابن تیمیه کسی است که بعدها با پشتوانه افکار منحرف وی مسلک منحرف وهابیت بوجود آمد وبلای خانمانسوز اتحاد ویکپارچگی مسلمانان شد  کتاب امروز به افکار ابن تیمیه  ونقد آن می پردازد