آراستگی - یادداشتهای مفید زندگی
آراستگی
امام رضا (علیه السلام):
أنَّ اللهَ تَبارَکَ و تَعالی یُحِبُّ الجَمالَ والتَّجَمُّلَ، ویُبغِضُ البُؤسَ والتَّباؤُس.َ
خدای تبارک و تعالی، زیبایی و آراستگی را دوست دارد و فقر و فقر نمایی را دشمن می‌دارد.
 
Allah, the Almighty, likes beauty and adornment and hates poverty and showing it.
مستدرک الوسائل، ج 3، ص 236