توازن دنیا و آخرت - یادداشتهای مفید زندگی
توازن دنیا و آخرت

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام دوستان ارجمند!
دین مبین اسلام دینی متعادل و متوازن است در آن افراط وافراط ، زیاده روی و کم روی وجود ندارد.همانگونه که زندگی اخروی و جهان پس از مرگ را مهم می داند و اهمیت زیادی به آن قایل است از زندگی دنیوی و جهان فعلی ما نیز غافل نشده است . برای هرکدام به اندازه درجه اهمیت آن  ارزش قایل شده است . زندگی دراین دنیا اگرچه که نباید هدف نهایی انسان باشد اما نباید هم به آن به طور کلی پشت پا زد و رهبانیت انتخاب کرد چرا که ظرف زندگی دنیا ظرف تکلیف و وظایفی است که خداوند انجام آن را از ما خواسته است در دنیا هم باید به مقتضای شرایط زندگی در آن زندگی نمود واز آن کمال استفاده را برای بهبود زندگی اخروی خود بنماییم. همانگونه که در روایات آمده است : الدنیا مزرعة الآخرة تا از دنیا به عنوان وسیله ای برای داشتن آخرتی بهتر استفاده نماییم . رهبانیت و دل کندن و کناره گیری از آن برای تحصیل آخرت یا به عبارتی فدا نمودن دنیا برای آخرت امر مقبول و مورد تأیید شریعت نیست . باید در متن دنیا بود و زندگی کرد و در عین زمان آخرت را هم فراموش نکرد همانگونه که آخرت را فدای دنیا نمودن نیز امر مطلوبی نیست  عیش و نوش دراین دنیا و به خوشی سپری کردن آن و غرق شدن در لذتهای مادی آن و فراموش نمودن آخرت نیز مورد تأیید شریعت نمی باشد . خداوند که همانگونه که هر دو جهان را آفریده است از انسان خواسته هیچکدام را فراموش نکند وهیچیک را فدای دیگری ننماید
بله دوستان!
خوب است گفتار و سخنان پیشوایان دینی خود را برای داشتن دنیایی سعادتمندانه و آخرتی سرشار از کامیابی و نیکبختی الگو و نصب العین زندگی خود قراردهیم

رُوِیَ عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ اعْمَلْ لِدُنْیَاکَ کَأَنَّکَ تَعِیشُ أَبَداً وَ اعْمَلْ لآِخِرَتِکَ کَأَنَّکَ تَمُوتُ غَداً
من‏لایحضره‏الفقیه ج : 3 ص : 156
امام رضا ع می فرمایند:
برای دنیایت بقسمی عمل کن که گویا  همیشه زنده هستی و برای آخرتت چنان عمل کن که گویا فردا خواهی مرد