رمضان - یادداشتهای مفید زندگی
رمضان

پیشاپیش فرارسیدن ماه مبارک رمضان  ، ماه انس و نزدیکی بیشتر با خدا ، ماه تقوا و پرهیزکاری بیشتر ، ماه فیضان برکت و رحمت الهی را خدمت همه شما مؤمنان تبریک و تهنیت عرض می کنم امیدوارم بتوانیم از فرصت این ماه به نحو احسن استفاده کنیم