معرفی کتاب (‌کمینگاه بزرگ (1)) - یادداشتهای مفید زندگی
معرفی کتاب (‌کمینگاه بزرگ (1))

اکثر دانشمندان اسلامی معتقدند که بهشت و دوزخ هم اکنون وجود دارند و ظواهر آیات قرآن نیز این نظر را تأیید می کند علاوه برآیات ذکرشده در روایات دیگر نیز نشانه های روشنی بر این مسأله دیده می شود