معرفی کتاب - یادداشتهای مفید زندگی
معرفی کتاب

پنجشنبه 1391/07/13

با استناد به جمله های متعددی از ابواب مختلف تورات واناجیل به خوبی روشن می شود که در کتب مقدس بر خلاف تعالیم انبیا شرابخواری جایز شمرده شده است درحالیکه درهمین عهدین عبارات و جمله هایی وجود دارد که با صراحت تمام شراب را تحریم کرده و از می گساری مذمت می کند این خود یکی دیگر از تناقض گوییهای کتابهای به اصطلاح آسمانی مسیحیان است که دراین زمینه می توان به سفر لاویان باب 10 شماره های 9تا11 ،‌ کتاب اِشعیای نبی ، باب 28 شماره 7 و 8 مراجعه نمایید  


پنجشنبه 1391/07/13

‌عمار که تربیت شده پیامبر بود فقط رضای خداوند و ادای وظیفه را در نظر داشت . با آنکه والی وفرماندار شهر بزرگ و حساسی چون کوفه بود ولی حکومت و امارت از اخلاص و تواضع وفروتنی او کم نکرد عادل بود و رعایت موازین شرعی از اصول مسلم رفتاری او بود.