معرفی کتاب (اخلاق یهودی و تمدن غربی) - یادداشتهای مفید زندگی
معرفی کتاب (اخلاق یهودی و تمدن غربی)

معرفی کتاب (اخلاق یهودی و تمدن غربی) 
درادامه این قسمت از کتاب آمده است : پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل کشور اسرائیل فعلی ،‌سران صهیونیسم تمام تلاش ونفوذ خود را بر امریکا متمرکز کردند . آنها معتقدند : رئیس جمهوران امریکا از طرف خداوند رسالت جهانی شدن دین یهود  ورسیدن به ارض موعود و زمینه سازی ظهورمنجی را بر عهده دارند . به عبارت دیگر یهودیان جهت تأمین منافع خود ،‌شرایط اقتصادی ،‌سیاسی ، اجتماعی  وفرهنگی آمریکا را مناسب تر از سایر کشورهای غربی ،‌تشخیص داده اند