معرفی کتاب (عشق هرگز کافی نیست) - یادداشتهای مفید زندگی
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
معرفی کتاب (عشق هرگز کافی نیست)

یکی از گرفتاریهای ازدواج های ناموفق این است که زن وشوهر گمان می کنند که روابط آنها بهبود پذیر نیست . این باور با ازبین بردن انگیزه اصلاح رفتار و اقدامات سازنده ، هرگز پیشرفت در مناسبات زناشویی را متوقف نمی سازد از سوی دیگر ، تجربه نشان می دهد که حتی اگر یکی از طرفین ازدواج ،‌زن یا شوهر ، رفتار سازنده ای در پیش گیرد نه تنها به بهبود رابطه او و همسرش کمک می کند ، بلکه در رفتار همسرش نیز تغییرات مثبتی ایجاد می نماید