معرفی کتاب (پاسداری از سنت (1)) - یادداشتهای مفید زندگی
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
معرفی کتاب (پاسداری از سنت (1))

بیشتر اهل سنت از کسانی که با اهل بیت سر جنگ و ستیز داشته و آنها ار به شهادت رسانده اند ، بیزاری می جویند و هیچ یک از آنان دراموری که مخالف خدا و رسول باشد ، به سنت و شیوه معاویه پای بند نیستند که به واسطه ناسزاگویی به علی بن ابیطالب ع واهل بیت او خدا رابه خشم آورد چون وی مدعی بود پیروان و هوادارانش ، اهل سنت و جماعت اند ، درصورتی که رسول خدا ، فرموده بود : ای علی آن کس که تورا ناسزا گوید ، مرا ناسزا گفته و کسی که به من ناسزا بگوید ، خدا را ناسزا گفته است ...