تلاش براى آخرت - یادداشتهای مفید زندگی
تلاش براى آخرت
قال امیرالمؤ منین علیه السلام :
 اجعل همک وجدک لاخرتک .

غرر ص144
کوشش و جدیت خود را براى آخرتت قرار بده .
اگر خواهى نباشى در ندامت ****بکن جدیت از بهر قیامت
براى آخرت همت کن اى دوست ****تجارت بهر خود بنما که نیکوست